Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest: Świetlica Środowiskowa z siedzibą w Sandomierzu,
ul. Słowackiego 15, 27-600 Sandomierz, tel. 15 833 29 75, e -mail: świetlica@świetlica.sandomierz.eu

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na adres administratora danych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu tj. zapewnienia opieki i wsparcia podczas pobytu dziecka w Świetlicy Środowiskowej. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO)

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy zawartej
z administratorem.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa następujące prawa:

a)   dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania,

b)   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

c)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d)   przenoszenia danych,

e)   wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach Świetlicy Środowiskowej.

9. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Biuletyn Informacji Publicznej

Nasz faceboo

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny