Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.swietlica.sandomierz.eu

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Krasoń. swietlica@swietlica.sandomierz.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 833 29 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Świetlica Środowiskowa
 • Adres: Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15, 27-600 Sandomierza
 • E-mail: swietlica@swietlica.sandomierz.eu
 • Telefon: 15 833-29-75

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2021-03-01.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

27-600 Sandomierz, ul. Słowackiego 15
Tel.: 15 833-29-75
E-mail:  swietlica@swietlica.sandomierz.eu
Strona internetowa:  http://www.swietlica.sandomierz.eu/

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Świetlica Środowiskowa ul. Słowackiego 15

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Słowackiego.

Do wejścia prowadza schody..

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Pomieszczenia świetlicy mieszczą się wielokondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, nie ma możliwości zmian w architekturze budynku, tak, by zbudować podjazd lub windę.

Budynek nie jest dostępny dla wózków.

 1. Budynek: Świetlica Środowiskowa ul. Portowa 24

Pomieszczenia świetlicy mieszczą się w Porcie Kultury

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Portowej.

Do obu wejść prowadzą schody, do wejścia głównego jest również podjazd dostosowany do wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest jedno miejsce  parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Budynek jest dostępny dla wózków.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Kierownik placówki posiada ukończony kurs języka migowego.

Biuletyn Informacji Publicznej

Nasz faceboo

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny